ماده واحده

کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .

 

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ساعت ۲۳:۳ بعد از ظهر  توسط حسن غلامی  |